Ford Fiesta(or similar)

From  17,00  

Masina se livreaza curata si in stare functionala foarte buna (revizii si ITP la zi).

Ford Fiesta
31 - days : 17,00  / Day
15 - 30 days : 19,00  / Day
8 - 14 days : 23,00  / Day
4 - 7 days : 27,00  / Day
1 - 3 days : 35,00  / Day
Locatie ridicare
Locatie predare
Data si ora ridicare
Data si ora predare
Resurse

Garanție: 200 euro