Termeni si conditii

1. Definirea si explicarea unor termeni :

1.1. DREAMFEST SRL este Locatorul autovehiculelor oferite spre închiriere şi se va numi în continuare Locator.

1.2. Persoana fizică sau juridică care a încheiat/semnat prezentul contract de închiriere şi căreia locatorul a fost de acord să-i închirieze vehiculul este denumit în continuare Locatar sau Client.

1.3. ”Şoferul suplimentar” este oricare şofer (i) adiţional locatarului care a fost autorizat de către locator să conducă vehiculul închiriat.

1.4. Locatarul şi şoferul (ii) adiţional (i) prin prezentul sunt de acord să se supună termenilor şi obligaţiilor prezentului contract de închiriere.

1.5. Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Locator si Locatar prin care Locatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Locatarul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.

1.6. Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Locator, Locatarului.

1.7. Site – Magazinul online gazduit la adresa web www.clasicrentacar.ro si subdomeniile acestuia.

1.8.  Locatorul isi rezerva libertatea de a selecta Locatarii fara a acorda explicatii, dar cu respectarea dispozitiilor legale aferente.

2. Conditii generale de inchiriere

2.1. Prin semnare, clientul atesta ca a citit toate conditiile de inchiriere si este de acord cu toate clauzele acestui contract. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza inchirierea sau prelungirea.

2.2. Clientul trebuie sa aiba 21 de ani impliniti, sa fie posesorul unui permis de conducere national sau international valabil si cu o vechime de cel putin 1 an, sa prezinte un act de identitate valid. Locatorul va face copii dupa permisul de conducere si actul de identitate a fiecarui sofer mentionat în contract / Nu se incheie contracte de inchiriere cu copie a permisului de conducere, permis de conducere expirat sau dovada de circulatie provizorie.

2.3. Locatarul sau orice alta persoana numita si/sau angajata de catre locatar si aprobata de  Locator, avand intre 18 si 21 ani, va plati o garantie dubla.;

2.4. Sunt incluse în tariful închirierii: rovigneta, asigurarea RCA, întretinerea si reviziile tehnice periodice, autovehicul de înlocuire în caz de avarie ce nu poate fi remediata pe loc, in limita stocului disponibil, cu conditia achitarii unei noi garantii.

2.5. Închirierea este permisa numai pe teritoriul României, cu exceptia cazului in care Locatarul are acordul in scris al Locatorului. Acest acord scris il reprezinta imputernicirea emisa de catre Locator unde se specifica tara si perioada valabila in care autoturismul poate parasi teritoriul Romaniei.

2.6. Perioada de închiriere este reprezentată de numărul de zile în care vehiculul este închiriat locatarului de către locator, începutul perioadei de închiriere este „ora şi data predării” şi sfârşitul perioadei de închiriere este „ora şi data de înapoiere „după cum se stipuleaza in cele ce urmeaza.

2.7.Vehiculul se livreaza cu o cantitate minimă de combustibil de ½  din capacitatea rezervorului vehiculului închiriat. Restituirea autoturismului se va face în aceleaşi condiţii, respectiv cu o cantitate minima de ½ din capacitatea rezervorului.

2.8. Autovehiculul închiriat poate fi condus numai de catre Client, persoanele mentionate în contract ca soferi aditionali si de catre Locator.

2.9. Perioada minimă de închiriere a unui vehicul este de 2 zile calendaristice sau 48 de ore.

2.10. Locatorul face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor prezentate pe Site, insa informatiile/modalitatile folosite pentru descrierea bunurilor de pe Site nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Locatorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare, livrare, stocuri, preturi.

2.11. In cazul in care o comanda nu poate fi onorata din cauza unor erori precum  greselile de tiparire sau afisare referitor la preturile, caracteristicile sau imaginile produselor, Locatorul isi rezerva dreptul de a anula comanda respectiva fara o notificare prealabila.

2.12. Produsele sunt in limita stocului disponibil.

3. Conditii si modalitati de plata

3.1. Taxele de închiriere pentru vehicul, taxele aferenta oricarui şofer(i) adiţional(i) şi/sau taxele aferenta oricarei optiuni suplimentare, sunt cele comunicate în momentul rezervării, sau atunci când sunt comunicate de către locator. Toate tarifele si taxele sunt calculate in Euro.Plata in numerar se poate face in urmatoarele valute: LEI, EURO sau LIRE STERLINE.Plata cu card de credit sau debit : VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, contravaloarea se va factura la cursul de schimb BNR +1 din ziua facturarii.

3.2. Clientul plateste la semnarea contractului o suma de bani, cu titlu de garantie, asa cum este prevazut in contract, pentru cazul în care masina va suferi avarii sau pentru daunele provocate de catre client prin nerespectarea clauzelor contractuale. Garantia astfel retinuta va fi restituita Clientului în momentul predarii autovehiculului închiriat în aceeasi stare în care a fost preluat; predarea exclude situatia abandonarii sau schimbarii locatiei.

3.3. Garantia se factureaza de catre Locator catre Client numai în urmatoarele conditii: – întretinerea inadecvata a autovehiculului, fapt ce a dus la defecte si distrugeri (taierea, înteparea sau explozia anvelopelor, deformarea jantelor, defectiuni intentionate la motor, deteriorarea tapiteriei, a huselor sau a placutelor de înmatriculare, lipsa obiectelor specificate în fisa de predare-primire) – daune provocate în timpul conducerii autovehiculului de catre persoane neautorizate (neautorizate = care nu respecta conditiile de închiriere referitoare la vârsta soferului, vechimea categoriei din permisul de conducere). – daune (accidente) cauzate autovehiculului închiriat, si neefectuarea demersurilor obligatorii de constatare a daunei de catre organele abilitate de Politie. – daune (accidente) cauzate autovehiculului închiriat, constatate de catre organele abilitate de Politie, (include si situatia în care autovehiculul este gasit lovit în parcare). – furtul autovehiculului închiriat, a cheilor originale sau a placutelor de înmatriculare. – daca nu respecta termenii si conditiile prezentului contract. – daca foloseste autovehiculul în scop de taximetrie, scoala de soferi, sporturi auto, transportul substantelor periculoase sau inflamabile, activitati de împingere sau tractare. Clauzele de mai sus, nu pot fi întelese ca o limitare a daunelor provocate de catre client la valoarea garantiei.

3.4. Asigurarea nu acopera si pierderea, furtul sau distrugerea bunurilor apartinând Clientului sau însotitorilor sai, aflate în autovehicul.

3.5. Pretul de închiriere pe zi este oferit în functie de perioada de închiriere. În cazul restituirii anticipate (înainte de expirarea perioadei de închiriere) nu se ramburseaza sumele platite, decât cu exceptia initiativei Locatorului.

3.6. În calcului pretului nu sunt incluse costurile carburantilor, care sunt în sarcina Clientului.

3.7. Pentru predarea și preluarea autovehiculelor în intervalul orar 20:00 – 08:00 se percepe o taxă de 10 euro.

4. OBLIGATIILE LOCATORULUI

Locatorul are urmatoarele obligatii:

4.1. Sa transmita Clientului dreptul de folosinta asupra autovehiculului ce constituie obiectul contractului prin predarea autovehiculului: fisa de predare-primire, înmânarea cheilor si a copiilor actelor masinii (certificat de înmatriculare, polita de asigurare RCA, rovigneta).

4.2. Sa predea autovehiculul Clientului, conform contractului si dupa efectuarea platii, în buna stare de functionare si în acord cu normele tehnice ale fabricantului pe baza unei fise de predare-primire.

4.3. In cazul in care autoturismul nu va mai putea circula, din alte motive decat culpa locatarului, Locatorul il va putea inlocui la cererea Locatarului cu un autoturism similar celui inchiriat(in limita posibilitatilor). In cazul in care autoturismul nu va putea fi inlocuit, iar defectiunea autoturismului initial nu poate fi remediata in timp util, Locatorul va restitui partea aferenta costului chiriei calculata proportional duratei in care autoturismul nu a putut fi utilizat.

4.4. Sa garanteze Clientului folosinta linistita a autovehiculului, când acesta si-a îndeplinit întocmai obligatiile.

4.5. Locatorul isi rezerva dreptul de a monitoriza vehiculul prin instrumente de monitorizare electronice la distanta. Locatorul isi rezerva dreptul de a localiza, a opri si a reintra in posesia vehicului pe cheltuiala locatarului si fara preaviz daca autoturismul este folosit cu incalcarea legii, parcat ilegal, aparent abandonat, este folosit in afara Romaniei sau este folosit cu incalcarea obligatiilor de plata sau a altor obligatii ce decurg din prezentul contract de inchiriere

5. OBLIGATIILE CLIENTULUI

Clientul are urmatoarele obligatii:

  5.1. Sa respecte toate legile romanesti in vigoare cu privire la circulatia rutiera

  5.2. Sa respecte întocmai termenii si conditiile prezentului contract.

  5.3. Sa achite contravaloarea închirierii autovehiculului cu respectarea conditiilor prevazute în Cap. 2 al contractului.

  5.4. Sa preia autovehiculul si sa îl restituie în aceleasi conditii, conform fiselor de predare-primire.

  5.5. Locatarul va informa prompt Locatorul in legatura cu orice avarie cauzata sau produsa autoturismului sau daca acesta nu functioneaza corespunzator. In cazul in care autoturismul a fost deja avariat sau se constata ca prin utilizarea lui se pot produce avarii suplimentare, Locatarul se obliga sa nu mai foloseasca autoturismul in caz contrar urmand sa suporte costurile reparatiilor integral.

   5.6. Sa nu foloseasca autovehiculul în scopuri ilicite sau infractionale, în scop de taximetrie, scoala de soferi, sporturi auto, activitati de paza si protectie, transportul substantelor periculoase sau inflamabile, activitati de împingere sau tractare.

  5.7.  Locatarul se va asigura ca autoturismul nu este in conditii nesigure sau utilizat pentru alte scopuri decat cele pentru care a fost proiectat sau pentru care este adecvat. Locatarul nu va supraincarca autoturismul si nu va permite sa transporte mai multi pasageri decat numarul pentru care a fost proiectat si echipat. Locatarul nu va rula autoturismul Locatorului pe drumuri neamenajate sau alte suprafete nepavate.

  5.8. Sa nu imprumute masina altor persoane care nu sunt inscrise in contract.

  5.9. Sa nu scoata masina in afara granitelor tarii fara acordul Locatorului.

  5.10. Sa nu vânda, gajeze sau dispuna de autovehicul în orice alt mod decât cel agreat prin prezentul contract.

  5.11. Sa suporte contravaloarea tuturor daunelor autoturismului, si/sau tertilor produse din culpa sa în timpul savârsirii oricaror infractiuni sau activitati ilicite incriminate de legislatia în vigoare, inclusiv conducerea autoturismului sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor ori substantelor stupefiante, psihotrope sau a medicamentelor cu efecte similare acestora. Sa suporte contravaloarea închirierii pentru zilele de inactivitate ale masinii închiriate, de la data producerii accidentului pâna la data repararii efective.

  5.12. Sa achite integral amenzile primite privind încalcarea regulilor de circulatie pe drumurile publice, amenzile rezultate în urma parcarilor neregulamentare si toate costurile rezultate în urma actiunilor autoritatilor locale vis-a-vis de autovehiculul ce face obiectul acestui contract, pe durata închirierii.

  5.13. Sa restituie Locatorului autovehiculul împrumutat la termenul si în conditiile prezentului contract si sa suporte toate cheltuielile de aducere a autovehiculului în cazul în care nu respecta locul returnarii.

  5.14. În cazul furtului autovehiculului, Clientul se obliga sa înstiinteze imediat Locatorul si sa declare, în momentul constatarii, evenimentul infractional organelor de politie.In caz de pierdere a autoturismului si aducerea acestuia intr-o stare in care repararea nu mai este justificata sub aspect economic, clientul va suporta toate cheltuielile administrative sau judiciare legate de solutionarea oricaror pretentii sau cereri formulate de Locator sau impotriva Locatorului in legatura cu autoturismul si veti acoperi toate daunele cauzate Locatorului care nu sunt acoperite de politele incheiate de Locator in legatura cu autoturismul.

  5.15. Clientul are obligatia de a nu fuma si de a nu lasa alti pasageri sa fumeze in interiorul autovehicolului.

6. Restiurea autovehicolului

  6.1. La expirarea duratei de închiriere Clientul are obligatia de a restitui autovehiculul la ora si locul specificate în contract, în aceleasi conditii în care a fost preluat.

  6.2. Predare/Primire: Autovehiculul este predat in stare buna de functionare, fara vicii ascunse de natura a-i impiedica deplasarea, curat in interior si exterior. Astfel, clientul este obligat sa il aduca in aceleasi conditii; in caz contrar, proprietarul va taxa din garantie orice lipsa sau neregula la masina sau la obiectele de inventar, conform prezentului contract.

    6.3. Livrarea si restituirea autovehiculului se face la locul, data si ora stabilite de Client împreuna cu Locatorul si mentionate în contract. Returnarea autovehiculului în alt loc decât cel în care a fost livrat se face numai cu acordul Locatorului si poate ocaziona taxe suplimentare, cuprinse ca atare în factura care va fi emisa de Locator; clientul declara ca accepta la plata taxele suplimentare, care se factureaza.

   6.4. Dacă locatarul nu returneaza vehiculul la data şi ora convenite si intarzie predarea cu mai mult de 2 ore faţă de ora scadentă atunci locatarul va deveni răspunzător pentru o daună de administrare în valoare de 100.00 EURO (Taxa Admin. – imposibilitatea inchirierii autoturismul specificat in pagina anterioara catre un alt locatar), plus taxa de închiriere pe zi pentru vehicul pentru fiecare zi sau parte a acesteia pentru care vehiculul nu este restituit la data şi ora scadente.

  6.5. În cazul în care Clientul întârzie nejustificat predarea autovehiculului, nu respecta oricare din clauzele contractuale sau oricare informatie data de client pentru încheierea contractului este falsa, Locatorul are dreptul sa ridice autoturismul din posesia Clientului pe cheltuiala si riscul acestuia din urma.

7. Prelungirea si incetarea contractului

  7.1. Cu acordul locatorului, perioada de închiriere poate fi prelungită de către locatar prin efectuarea unei plăţi pentru o taxă suplimentară de închiriere la tarifele practicate la momentul solicitării extinderii perioadei de închiriere. Nu se va incheia niciun contract nou de închiriere pentru perioada extinsă de închiriere, aceasta fiind supusă aceloraşi termeni şi condiţii ca si ai prezentului contract de închiriere, „ora şi data de înapoiere” extinse fiind modificate pe verso.

   7.2. Perioada maximă pentru care poate fi inchiriat autovehiculul în conformitate cu prezentul contract de către locatar este dependentă exclusiv de voinţa locatorului. Este la latitudinea Locatorului daca va fi de acord cu extinderea perioadei de inchiriere.

   7.3. Contractul de locatiune înceteaza de drept la sfârsitul perioadei de închiriere. Obligatiile care decurg din contract pot sa depaseasca perioada de închiriere propriu-zisa (termene de plata, amenzi receptionate ulterior de catre locator etc.)

 7.4. Contractul de locatiune poate înceta înaintea împlinirii termenului prin acordul partilor sau ca efect al rezilierii.

  7.5. Locatorul poate rezilia prezentul contract fara nici o formalitate prealabila si fara punere în întârziere în situatiile: a) Dizolvarea, lichidarea, reorganizarea sau declansarea procedurii falimentului fata de Client; b) Începerea urmaririi penale împotriva Clientului, sau a reprezentantilor acestuia; c) Decesul Clientului sau pierderea capacitatii de exercitiu; d) Nerespectarea oricarei clauze agreata de parti prin încheierea prezentului contract.

8. Dreptul de autor asupra informatiilor publicate pe Site

  8.1. Intregul continut al Site-ului, imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, email-uri, scripturi, programe si alte date – este proprietatea Locatorului si a furnizorilor sai si este aparat de Legea pentru protectia drepturilor de autor (legea nr. 8/1996 , cu modificarile si completarile aduse de legea nr. 74/2018 ) si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala.

  8.2. Folosirea a oricaror elemente enumerate mai sus fara acordul scris acordat in prealabil al reprezentantului legal al Locatorului se pedepseste conform legislatiei in vigoare.

  8.3. Orice incalcare a drepturilor de autor poate fi sesizata pe adresa de email contact@188.215.244.80

9. Cesionarea si subcontractarea

  9.1. Locatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru Servicii ce tin de onorarea Comenzii, nefiind necesar acordul acestuia. Locatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Locatar pentru toate obligatiile contractuale.

10. Politica de confidentialitate

  In momentul acceptarii acestor termeni si conditii sunteti implicit de acord cu politica de confidentialitate a Locatorului.

11. Folosirea Cookie-urilor

In momentul acceptarii acestor termeni si conditii sunteti implicit de acord cu politica Cookie a Locatorului.

12. Forta majora

  12.1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

  12.2. Fiecare parte are dreptul de a notifica celeilate parti incetarea de drept a contractului, fara ca oricare dintre parti sa ii poata cere celeilalte daune interese, daca in termen de 15 zile de la producerea evenimentul de forta majora acesta nu inceteaza.

13. Dispozitii finale

  13.1. Din momentul predarii autovehiculului si pâna la reintrarea în posesia acestuia, Locatorul este exonerat de raspundere pentru daunele provocate tertilor de autovehiculul închiriat Clientului.

   13.2. Clientul îsi asuma pe toata durata de închiriere totalitatea obligatiilor ce decurg din folosinta autovehiculului, direct sau prin persoanele indicate în prezentul contract.

  13.3. Locatorul îsi rezerva dreptul de a recupera de la Client orice suma de bani si cheltuielile ocazionate de recuperarea acesteia, în conformitate cu legile românesti în vigoare privind despagubirea, ca urmare a încalcarii de catre Client a obligatiilor ce fac obiectul acestui contract.

  13.4. Pentru neindeplinirea obligatiilor reciproce prevazute in contractul de locatiune, partile raspund potrivit legilor in vigoare.

  13.5. Contractul de inchiriere este supus legilor in vigoare din Romania.Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract se va solutiona mai intai pe cale amiabila, iar in caz de nesolutionare, partile se vor adresa instantelor de judecata competente.

  13.6. Prezentul contract se completează de drept cu dispoziţiile din Codul civil care reglementează contractul de locaţiune, respectiv art. 1777 şi urm.